De meetresultaten worden automatisch verwerkt in het Elektronisch Patiënten Dossier

PatientVM is een applicatie waarmee metingen (temperatuur, gewicht, saturatie, lengte, bloeddruk, glucose en ECG enz) aan het bed efficiënt worden uitgevoerd. De meetresultaten worden automatisch en direct verwerkt in het elektronisch patiëntendossier.

lees meer|||read more

Selecteer de patiënt

De patiënt kan geselecteerd worden uit een lijst of het polsbandje van de patiënt wordt gescand

Verricht metingen

Met de TRUST vital monitor kunnen de volgende metingen verricht worden: temperatuur, gewicht, saturatie, lengte, bloeddruk, glucose en ECG. Door aanklikken kunnen er verschillende protocollen snel worden verwerkt (bv. pijn, alertheid, ademhaling)

Early warning score

De applicatie berekent direct de EWS. Op basis van deze score kan worden ingeschat of een patiënt acute hulp nodig heeft. De score kan aanleiding zijn om het Spoed interventie protocol te starten

Verzend gegevens naar het EPD

Op basis van de gemeten waarden wordt de (P)EWS score bepaald en zo nodig wordt een signaal gegeven. PatientVM laadt de meetresutlaten direct in het elektronisch patiëntendossier

lees meer|||read more

"Patient VM verkleint de kans op fouten en bespaart tijd"

De Trust apparatuur beschikt afhankelijk van de toepassing over WIFI, Bluetooh en GPS-verbinding. De gegevens kunnen draadloos naar de app "PatiëntVM" verstuurd worden. The Patient app berekent de waarden. De gegevens worden vervolgens direct geladen in het EPD.

lees meer|||read more

Met PatientVM kunnen verpleegkundigen meetgegevens rechtstreeks invoeren in het elektronisch patiëntendossier

Contact

TRUST Medical Systems

Nederland
Lemelerberg 25
2402 ZN Alphen aan den Rijn
+31 172 418872

België
Brugstraat 94
8560 Wevelgem
0475-754257 / 0495-283958

Info@trustvital.com